Zácpa u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V článku jsou probrány základní projevy onemocnění gastrointestinálního systému u dětí. Podrobně je probrána problematika zácpy, která se může manifestovat kdykoli v dětském věku. Příčiny zácpy u dětí jsou většinou funkčního původu, ale v rámci diferenciální diagnostiky je třeba vždy provést kompletní vyšetření k vyloučení jiných organických příčin. Autor zdůrazňuje nutnost včasné diagnostiky a léčby nejčastějších příčin zácpy u dětí.

The article discusses the basic symptoms of the gastrointestinal diseases in childhood. Is discussed in detail the issue of constipation, which can manifest at any time in childhood. Causes of constipation in children is mostly a functional origin, but in the differential diagnosis should always perform a complete examination to exclude other organic causes. The author emphasizes the need for early diagnosis and treatment of most common causes of constipation in childhood.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201205-0008_Zacpa_u_deti.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 5 (2012)