Vzhůru do terminologické džungle

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Výčet a charakteristika základní terminologie vážící se ke skupině lidí se sluchovým postižením. Nedoslýchaví a neslyšící, prelingválně a postlingválně neslyšící, osoby s převodní a percepční vadou sluchu, neslyšící s velkým "N", lidé s kochleárním implantátem.

Motejzíková, Jitka. Vzhůru do terminologické džungle. Info zpravodaj: magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2011, 19(4), s. 20-22.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001390498&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, Roč. 19, č. 4 (2011)