Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku : zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencis, Teacher Education College

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek pojednávající o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku.

Přístup ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku, integrace a inkluze. Výčet nejčastěji se vyskytujících postižení. Studium speciální pedagogiky a zajištění speciálně pedagogické péče. Raná péče a předškolní vzdělávání. Vzdělávání hluchoslepých. Vzdělávání žáků s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Vzdělávání žáků s autismem.

Bazalová, Barbora a Fialová, Ilona. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku: zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencis, Teacher Education College. Speciální pedagogika: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2008, 8(1), s. 71-77. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001163073&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 18, č. 1 (2008)