Vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami v základní škole speciální

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek ve sborníku o problematice vzdělávání žáků s těžkými postiženími a souběžnými postiženími více vadami ve speciálních základních školách.

Vítková, Marie. Vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami v základní škole speciální. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 227-236. ISBN 978-80-7368-654-3.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001302840&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami, 2009