Vývoj mluveného jazyka u neslyšících a nedoslýchavých dětí - přístupy a metody

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek uvádí tři příspěvky z knihy "Advances in the Spoken Language Development of Deaf and Hard - of - Hearing Children" týkající se používání sluchových a vizuálních prostředků při učení se mluvené řeči u dětí se sluchovým postižením. Orální metody a nabývání mluveného jazyka. Filozofie "totální komunikace". Nabývání mluvené řeči a jazyka u dětí s kochleárním inplantátem (případové studie z Colorada).

Spencer, Patricia Elizabeth a Marschark, Marc. Vývoj mluveného jazyka u neslyšících a nedoslýchavých dětí - přístupy a metody. Info zpravodaj, 2006, 14(1), s. 16-18.

 

Související obsah

K problematice aktivit sluchově postižených jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Ivany Horváthové s názvem "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí"

- článek od Adély Hanákové s názvem "Rodič se sluchovým postižením a zdravé dítě"

- článek od Pavola a Alžběty Jantových s názvem "Volný čas dětí se sluchovým postižením".

Zdroj dat
https://web.archive.org/web/20200814000821/http://ruce.cz/clanky/935-vyvoj-mluveneho-jazyka-u-neslysicich-a-nedoslychavych-deti
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Info zpravodaj, Roč. 14, č. 1 (2006)