Vyšetření v laboratoři chůze (instrumentální pohybová analýza)

Autor/ka
Jan Poul
Jan Jadrný
Aneta Fedrová
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři předkládají základní popis nové diagnostické jednotky Laboratoře chůze, založené na 3-D (trojrozměrné) optické dokumentaci pohybu, umožňující sofistikovaným způsobem „motion analysis“ (instrumentální analýzu pohybu) dynamický záznam rozsahu pohybů v jednotlivých kloubech dolních končetin ve třech rovinách v celém krokovém cyklu v reálném čase. Cílem jsou kineziologické studie hlavně u pacientů s dětskou mozkovou obrnou, ale i u dětí se závažnými vrozenými nebo získanými vadami pohybového aparátu. Návrh nového výkonu pod názvem „Komplexní analýza pohybových poruch u dětí a mladistvých do 18 let“ byl již komisí MZ ČR schválen.

The authors present the basic description of a new diagnostic unit, the Gait Laboratory, based on 3-D (three-dimensional) optic documentation of motion allowing, in a sophisticated „motion analysis“ manner, for a dynamic recording of the ranges of motion in the individual joints of the lower limbs in three planes throughout the gait cycle in real time. The aim is to conduct kinesiologic studies particularly in paediatric patients with cerebral palsy as well as in children with severe congenital or acquired locomotor disorders. The proposal of a new procedure entitled „Comprehensive analysis of locomotor disorders in children and adolescents under 18 years of age“ has already been approved by the Committee of the Czech Ministry of Health.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201201-0017_Vysetreni_v_laboratori_chuze_instrumentalni_pohybova_analyza.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 1 (2012)