Prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Je CEO a spoluzakladatelem startupu Adiquit, staví na svých zkušenostech jako psycholog a vědec v oblasti závislostí s rozsáhlým výcvikem v různých psychoterapeutických přístupech. Vedle Adiquitu působí na univerzitě jako profesor pro obor psychologie zdraví a v oboru adiktologie, v minulosti působil jako NIDA H. H. Humphrey Fellow na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, USA. Věnuje se výzkumu a aplikacím eHealth a mHealth v léčbě látkových a behaviorálních závislostí, dlouhodobě se angažuje v oblasti prevence rizikového chování. Je držitelem několika ocenění, např. prestižní ceny Cena Arnošta z Pardubic nebo ceny Leading European Prevention Science Practitioner odborné společnosti EUSPR (The European Society for Prevention Research), výsledky práce publikuje v zahraničních i tuzemských časopisech.

Odborná knihovna:

Články: