Výchovně-vzdělávací preventivní program pro mladší školní věk "Normální je nekouřit"

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Seznámení s novým primárně preventivním programem podpory zdraví pro mladší školní věk. Uvedení výsledků ověřování účinnosti programu na pilotních školách. Prezentace programu v kontextu s ostatními zásadami zdravého životního stylu (zdravá výživa, dostatek pohybové aktivity, duševní zdraví aj.). Zjišťování úrovně znalostí a postoje dětí ke kouření. Hodnocení kuřáckého prostředí v rodinách dětí.

Žaloudíková, Iva a Hrubá, Drahoslava. Výchovně-vzdělávací preventivní program pro mladšíškolní věk "Normální je nekouřit". Pedagogika, 2006, 56(3), s. 246-257. ISSN 0031-3815.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001033708&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pedagogika, Roč. 56, č. 3 (2006)