Výchovné poradenství

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k problematice výchovného poradenství - komu je určeno a jaké jsou jeho terapeutické a nápravné možnosti?

Mertin, Václav a kol. Výchovné poradenství. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 363 s. ISBN 978-80-7478-356-2.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002508612&local_base=NKC