Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na ...

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Učebnice vysokých škol k problematice oftalmopedie a tyflopedie.

Oftalmopedie: Pešatová, Ilona. Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na oftalmopedii. 1. díl. 2., upr. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2005. 73 s. ISBN 80-7372-001-9. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001637504&local_base=CNB.

Tyflopedie: Pešatová, Ilona. Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na tyflopedii. 2. díl. 2., upr. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2005. 76 s. ISBN 80-7372-004-3. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001637505&local_base=CNB.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001637504&local_base=CNB