V dětském domově jako doma : Jan Tomiga pomáhá dětem, které zůstaly bez rodičů

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Jan Tomiga založil rodinný dětský domov Emanuel, ve kterém žije osm dětí. Hovoří o motivaci pro založení domova, kličkování mezi předpisy a vyhláškami a také o nutnosti skloubit práci v domově a rodinu. Snaží se vést děti k zodpovědnosti za svůj budoucí život, vede je k samostatnosti a k práci.

Těthalová, Marie a Tomiga, Jan. V dětském domově jako doma: Jan Tomiga pomáhá dětem, které zůstaly bez rodičů. Děti a my, 2008, 38(4), s. 40-41. ISSN 0323-1879.

Související obsah

Problematikou náhradní péče se zřetelem k ústavní péči se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Střediska náhradní rodinné péče s názvem "Systém náhradní péče"

- od Střediska náhradní rodinné péče s názvem "Dítě v ústavu".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001163475&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Děti a my, Roč. 38, č. 4 (2008)