Systémová spojení : spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příručka společnosti Člověk v tísni zabývající se problematikou spolupráce jako nástroje řekonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání zahrnující mimo jiné i problematiku záškoláctví nebo integrované výchovy a vzdělávání apod.

Šotola, Jaroslav a kol. Systémová spojení: spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, [2012]. 121 s. ISBN 978-80-87456-25-5.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002389843&local_base=NKC