Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce: moc a kontrola vs. pomoc v roli sociálních pracovníků