Symptomatické poruchy řeči u dětí

Autor/ka
Viktor Lechta
Helena Haškovcová
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Monografická publikace k problematice symptomatických poruch řeči u dětí a související logopedie.

Lechta, Viktor. Symptomatické poruchy řeči u dětí. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2011. 190 s. ISBN 978-80-7367-977-4. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002197505&local_base=NKC.

Recenze na dílo: Haškovcová, Helena. [Symptomatické poruchy řeči u dětí]. Psychologie dnes, 2002, 8(7/8), s. 31. ISSN 1212-9607. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000723513&local_base=ANL.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002197505&local_base=NKC