Suicidální chování a sebepoškozování u poruch příjmu potravy

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

U pacientů s poruchami příjmu potravy se ve významné míře vyskytuje suicidální chování. Suicidium je považováno za hlavní příčinu smrti u mentální anorexie, u mentální bulimie jsou častěji zastoupeny suicidální pokusy a sebepoškozování. Za rizikové komorbidní faktory je považovaná zejména depresivní porucha, hraniční porucha osobnosti a užívání návykových látek. Posouzení suicidálního a sebepoškozujícího chování u pacientů s poruchou příjmu potravy by mělo být součástí základního vyšetření.

Kocourková, Jana. Suicidální chování a sebepoškozování u poruch příjmu potravy. Psychiatrie pro praxi, 2014, s. 55-57. ISSN 1213-0508.

Zdroj dat
https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2014/02/02.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatrie pro praxi, 2014, Roč. 15, č. 2