Suicidalita u adolescentů

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Suicidální jednání u adolescentů představuje multifaktoriální proces, na němž se podílejí kromě aktuálního motivu i rizikové faktory. Rizikové faktory lze zjistit v oblasti rodinné, a to jak v oblasti hereditární, tak i psychologické, důležitý je zdravotní stav psychický i somatický. S rizikem suicidálního jednání je spojena řada duševních poruch. V adolescenci zátěž představuje též školní neúspěch, konflikty s vrstevníky, partnerské a sexuální problémy. Prevence musí být zaměřena na podporu protektivních faktorů, léčbu duševních poruch, důležité je posouzení suicidálního rizika.

Suicidal behavior in adolescents is a multifactor process induced not only by a certain motive but also by contribution of risk factors. Risk factors can be found in the family history in the hereditary area and psychological area. The psychological and somatic health state is very important. A number of mental health disorders are associated with suicidal behavior. In adolescence a stress associated with a school failure, peer conflicts, partnership and sexual problems play an important role. Prevention should target and support protective factors and treatment of mental health disorders. Evaluation of suicidal risk is indispensable.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200805-0007.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 9, č. 5 (2008)