Standardy předškolního vzdělávání

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice standardů předškolního vzdělávání.

Informace o tvorbě standardů předškolního vzdělávání v rámci pracovní skupiny sdružující odborníky z VÚP, ČŠI, pedagogické fakulty, střední pedagogické školy a ředitelky MŠ - cílem je formulovat očekávané výstupy z RVP PV v konkrétní podobě a úrovni přiměřené věku dítěte. Materiál je určen na pomoc pedagogům a reaguje na skutečnost, že pro některé pedagogy ja RVP PV málo konkrétní. Jde o materiál doporučený, nikoli normativní. Obsah těchto standardů v jednotlivých oblastech RVP PV. Výstupy jsou konkretizovány a více propojovány s konkrétními dovednostmi, mohou tak pedagogům usnadnit přípravu vzdělávacího programu. Standardy mohou využít kromě pedagogů mateřských škol i učitelé přípravných tříd nespadajících do sítě škol, elementaristé, ale i rodiče předškoláků. Zapracování principu individualizace do standardů předškolního vzdělávání.

Těthalová, Marie. Standardy předškolního vzdělávání. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2011, 18(5), s. 12-13. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001355784&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 18, č. 5 (2011)