Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a standardy kvality služeb ambulantních středisek výchovné péče

Autor/ka
Rok vzniku:
2018
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Plný text
https://docplayer.cz/109552959-.html
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Publikace představuje standardy, které mají zajistit lepší a kvalitnější péči o děti. Informace o kontextu, historii jejich tvorby a možnostech práce s nimi.

MYŠKOVÁ, Lucie a kol. Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a standardy kvality služeb ambulantních středisek výchovné péče. Vydání první. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2018. 95 stran. ISBN 978-80-7481-222-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003077279&local_base=NKC