Současný pohled na léčbu nádorové bolesti

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Náhled článku
https://onkologickarevue.cz/cs/soucasny-pohled-na-lecbu-nadorove-bolesti
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Bolest je normální reakcí organismu na škodlivý podnět a svým způsobem je i prospěšným signálem, který je důležitý k obraně organismu proti nepříznivým vlivům. Za určitých okolností se však stává příčinou utrpení nemocného - platí to zejména pro bolest nádorovou, ale také pro jakoukoli bolest chronickou. Zhoubná nádorová onemocnění jsou sama o sobě velkou zátěží pro nemocného i rodinu. Neléčená nebo nedostatečně léčená nádorová bolest významně zhoršuje zdravotní stav, má výrazný negativní vliv na psychiku a kvalitu života vůbec. Bolest u nádorového onemocnění není závislá na tom, jestli vlastní léčba tohoto onemocnění je nebo není úspěšná. Bolest může být stejně nepříjemná i u onkologických onemocnění, která se daří dobře zvládnout. V současné době jsme schopni až u 95 % pacientů s nádorovým onemocněním bolest buď odstranit, nebo aspoň výrazně zmírnit na snesitelnější úroveň.

RUSÍN, Štěpán [et al.]. Současný pohled na léčbu nádorové bolesti. Onkologická revue, 2016, roč. 2016, č. 10, s. 47-54. ISSN: 2464-7195.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1274073
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Onkologická revue, roč. 2016, č. 10 (2016)