Sborník z 1. národní konference k problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

Autor/ka
Rok vzniku:
1994
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference věnované problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.

Biskup, Pavel, ed. a Schneiberg, František, ed. Sborník z 1. národní konference k problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte pořádané ve dnech 10.-12. listopadu 1993 v Mostě s mezinárodní účastí Společností sociální pediatrie České lékařské společnosti J.E. Purkyně a Dětským domovem pro děti do 3 let v Mostě. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 1994. 179 s. ISBN 80-85529-11-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000085724&local_base=NKC