A s Vaškem ať se nebaví!

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice adaptace předškolních dětí v mateřské škole.

Navazování sociálních vazeb u předškolních dětí v prostředí mateřské školy - adaptace na nové prostředí a kamarády, využití již dříve navázaných vztahů mezi dětmi (rodina, místo bydliště apod.). Řešení osobních konfliktů a nevraživostí rodin žáků MŠ, snaha rodičů přenášet tyto konflikty i do MŠ - otevřený rozhovor s rodiči, kdy je jim tlumočen zásadní postoj MŠ k tomuto problému.

Kramulová, Daniela. A s Vaškem ať se nebaví!. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(7), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001337495&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 7 (2010)