S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zkušenosti vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 s tím, jak učitelé pomáhají ve škole dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Postoje dětí ke spolužákům s handicapem. Příklady individuálního a taktního přístupu učitele k nervově postiženému dítěti (elektivní mutismus). Možnosti personální (speciální pedagog, asistent) a finanční pomoci škole při práci s s integrovanými postiženými dětmi. Uvedeny telefonní kontakty na poradnu a konzultační hodiny.

Masáková, Václava. S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne. Týdeník školství, 2006, 14(31), s. 9. ISSN 1210-8316. Dostupné také z: http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2006.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001033664&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Týdeník školství, Roč. 14, č. 31 (2006)