Rozvoj komunikačních dovedností u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá rozvojem komunikačních dovedností u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. V teoretické části práce jsou vymezena východiska žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, komunikací a legislativním opatřením sociálního znevýhodnění. Empirickou část tvoří výzkumný projekt, který je zaměřen na zjišťování úrovně komunikačních dovedností u žáků základních škol praktických.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/200234/pedf_m/