Rozvíjíme grafomotorické schopnosti předškoláků

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek s tematikou rozvíjení grafomotorických schopností předškoláků.

Příprava předškoláka na psaní - rozvíjení grafomotorických schopností pomocí různých cvičení zaměřených na uvolňování zápěstí, správné sezení u stolu, správné rozložení rukou, držení tužky a správné zacházení s ní, koordinaci ruky se zrakem, sluchem a hmatem. Dále se děti učí zklidnit, soustředit se na činnost, být pečlivé a trpělivé. Mladší děti se zabývají uvolňovacími cviky v rámci výtvarných činností. Pravidelnost v zařazování grafomotorických cvičení - individuální přístup k dětem podle jejich potřeby, cílená práce s dětmi, které mají v této oblasti problémy. Názory učitelek MŠ na nové písmo Comenia Script - technická stránka (vyšší fyzická náročnost), dopad na schopnosti přečíst starší typ písma, vliv na psychiku.

Těthalová, Marie. Rozvíjíme grafomotorické schopnosti předškoláků. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2011, 18(1), s. 12-14. ISSN 1210-7506.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001351332&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 18, č. 1 (2011)