Rozumově nadané dítě ve školce

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice předškolního vzdělávání rozumově nadaných dětí.

Projevy rozumového nadání v předškolním věku - zvýšený zájem o znalosti, písmena, čísla apod. Děti všestranně nadané (cca 0,1 % všech dětí) a děti nadané v určité oblasti (5 - 10 % dětské populace). Možnost nesouladu úrovně intelektu s úrovní sociálních schopností jedince, výskyt dyslexie či dysortografie apod. Průběžné zjišťování schopností předškolních dětí - prevence vzniku "komunikační propasti" mezi nadprůměrně nadaným dítětem a okolím. Nutnost individuálního přístupu a zapojení diferencované výuky- využití a rozvíjení nadání dítěte. Metodické rady pro práci s nadprůměrně nadaným dítětem v mateřské škole, tak jak je vypracovalo a aplikuje Centrum nadání.

Těthalová, Marie. Rozumově nadané dítě ve školce. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(10), s. 12-13. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001337572&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 10 (2010)