Rok navíc v mateřské škole

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice práce s dětmi s odkladem školní docházky v mateřské škole - zaměřit se na problematickou oblast dítěte a rozvíjet nedostatečné dovednosti. Příčiny vývojové nezralosti předškolního dítěte. Různé důvody odkladu školní docházky. Možnosti kompenzace jednotlivých problémů dětí - využívané metody a formy práce, spolupráce s rodiči, individuální péče.

Těthalová, Marie. Rok navíc v mateřské škole. Informatorium, 2007, 14(8), s.12-14. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001106128&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 14, č. 8 (2007)