Rizikové chování dívek umístěných ve výchovném ústavu

Autor/ka
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Plný text
https://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/PagesDispatcherServlet?pp_destElement=%23ssSouboryStudentuDivId_1380&pp_locale=cs&pp_reqType=render&pp_portlet=souboryStudentuPagesPortlet&pp_page=souboryStudentuDownloadPage&pp_nameSpace=G232722&soubidno=152200
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Předmětem bakalářské práce je rizikové chování dívek umístěných ve výchovném ústavu. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké rizikové chování vedlo k umístění dívek do Výchovného ústavu a dětského domova se školou Počátky a jak dívky vnímají svoji budoucnost po odchodu z výchovného ústavu. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů adolescence, rizikové chování a výchovné instituce. Praktická část je zaměřena na vlastní kvalitativní výzkum. Výzkumný soubor tvoří čtyři dívky umístěné ve Výchovném ústavu a dětském domově se školou Počátky, třídní učitelka a skupinový vychovatel dívek. V práci jsou také zpracovány kazuistiky dívek umístěných ve výchovném ústavu. Při zpracování výzkumných cílů byly položeny výzkumné otázky: Jaké rizikové chování vedlo k umístění dívek do Výchovného ústavu a dětského domova se školou Počátky. Jak dívky hodnotí svůj pobyt ve Výchovném ústavu a dětském domově se školou Počátky. Jak dívky vnímají svoji budoucnost po odchodu z Výchovného ústavu a dětského domova se školou Počátky. Při zpracování bakalářské práce bylo vycházeno z odborné literatury, zákonů, z kazuistik dívek a z osobních rozhovorů s dívkami a zaměstnanci Výchovného ústavu a dětského domova se školou Počátky.

Zdroj dat
https://invenio.nusl.cz/record/363695?ln=cs