Reedukační cvičení pro nápravu očních pohybů u dyslektických dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice reedukačních cvičení pro nápravu očních pohybů u dyslektických dětí.

Reedukační techniky zacílené na oblast vizuální percepce, které napomáhají nápravě u dětí se čtenářskými obtížemi. Problematika očních pohybů u dyslektiků v Česku. Náprava očních pohybů. Typy okulomotorických cvičení a práce s nimi. Uvedená cvičení by měla zejména stimulovat a rozvíjet správnou funkci očních pohybů, vizuální orientaci na pracovní ploše, zrakovou paměť a koncentraci pozornosti u dětí na 1. a 2. stupni základní školy.

Svoboda, Pavel. Reedukační cvičení pro nápravu očních pohybů u dyslektických dětí. Speciální pedagogika, 2005, 15(1), s. 11-20.

Související obsah

Problematikou specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie aj.) a jejich nápravě se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Renáty Faltýnové s názem "Problémy s učením"

- od Miloslavy Rutové s názvem "Kineziologie - náprava poruch učení u dětí".

Zdroj dat
http://dspace.specpeda.cz/bitstream/handle/0/746/11-20.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 15, č. 1 (2005)