Radiační pneumonitida jako diagnostické dilema

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři referují sedmnáctiletou dívku s Hodgkinovou chorobou, u které byla na rentgenovém snímku plic šest týdnů po ukončené frakcionované radioterapii diagnostikována radiační pneumonitida. Regrese plicního nálezu nastala až po systémové léčbě kortikoidy.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200705-0015.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 5 (2007)