Psychogenní porucha sluchu u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Odborný článek k problematice poruch sluchu, způsobených psychogenními faktory. Psychogenní poruchy sluchu jsou stavy subjektivně vnímané nedoslýchavosti různého stupně, které nejsou prokazatelné objektivními vyšetřovacími metodami. V článku je prezentován případ 16letého chlapce, který se dostavil na pracoviště Kliniky dětské otorinolaryngologie LF MU a FN Brno s oboustrannou těžkou nedoslýchavostí. Podezření na psychogenní poruchu sluchu bylo vysloveno až v souvislosti s praktickým vymizením symptomatiky po podání anxiolytické premedikace před zákrokem v celkové anestezii (zavedení Microwick oboustranně), kdy pacient začal reagovat na běžnou konverzační hladinu řeči. Objektivní metody vyšetření sluchu použité ambulantní cestou u toho pacienta selhaly pro nespolupráci během vyšetření (rozrušení, hyperventilace). V celkové anestezii byl potvrzen fyziologický práh sluchu na pravém uchu, lehká nedoslýchavost na uchu levém. Na psychogenní etiologii poukazují i indicie zjištěné v rámci psychiatrického vyšetření.

Šlapák, Ivo [et al.]. Psychogenní porucha sluchu u dětí. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2015, roč. 64, č. 4, s. 213-218. ISSN 1210-7867 (tištěná verze). ISSN 1805-4528 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1104579
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Otorinolaryngologie a foniatrie, 2015, roč. 64, č. 4