Psychický vývoj kojenců a batolat: vývojové problémy a poruchy v raném věku

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

1. část: Raná stadia vývoje jsou pro další vývoj jedince velice důležitá. Studie z posledních let poukazují na velký význam senzitivního přístupu matky k dítěti od samého začátku a na vytvoření synchronní interakce mezi ní a dítětem pro jeho neurobehaviorální vyzrávání a regulaci jeho chování. To přispívá ke snížení vývojových problémů a poruch v raném dětství, z nichž některé jsou zmíněny v tomto článku: problémy se spánkem a jeho poruchy, nadměrný (excesivní) pláč, poruchy příjmu potravy. Zmíněny jsou také poruchy vývoje řeči a hyperkinetické poruchy, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). O dalších vývojových problémech a poruchách v raném dětství pojednáme později v druhém díle. V závěru tohoto příspěvku je kladen důraz na zlepšení dostupnosti psychologické péče pro děti raného věku a jejich rodiče u nás, která by měla být zároveň prací týmovou ve spolupráci s dalšími odborníky. https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2013/03/05.pdf.

2. část:

První tři roky života jsou obdobím rychlých vývojových změn, což přináší obtíže při určování, jaké chování je ještě normální a jaké již není. I přes toto úskalí je potřebné včasné rozpoznání možných poruch, aby byla odborná pomoc dítěti a rodičům zahájena co nejdříve, neboť v raném věku je nejefektivnější. Pediatr či dětský neurolog nemohou většinou psychické či neuropsychické poruchy v tomto raném období života sami diagnostikovat, ale mohou rodičům nabídnout vyšetření u specialisty (psycholog, psychiatr), který pak případně navrhne vhodný terapeutický postup. Článek má dětským lékařům pomoci při takovémto rozhodování v případě podezření na některou z možných poruch, jako jsou vývojové opoždění a mentální retardace, dětský autismus, emoční problémy a poruchy. Výhledově by bylo potřebné, aby pediatři při preventivních pediatrických prohlídkách měli k tomuto účelu vhodné standardizované screeningové metody a zlepšila se dostupnost specializované psychologické péče pro děti raného věku a jejich rodiče. https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2013/05/02.pdf.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201303-0005_Psychicky_vyvoj_kojencu_a_batolat_vyvojove_problemy_a_poruchy_v_ranem_veku_8211_I.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 3 (2013)