První lásky na pískovišti

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice navazování prvních vztahů mezi chlapci a dívkami v předškolním věku.

Navazování prvních vztahů mezi chlapci a dívkami - vztahy v mateřské škole. Problematika vnímání rozdílů mezi pohlavími, snaha dětí o zkoumání tělesných odlišností - prevence nevhodného chování. Emocionální dimenze vztahu o druhé pohlaví - hry na partnerství, rodinu. Hry na svatby - nejlépe v rámci pohádkového příběhu - snaha zapojit všechny děti. Některé problémy prezentace rodiny a svatby jako jediného správného modelu partnerského života - nevychází z reality (děti osamělých rodičů, nesezdané páry apod.).

Kramulová, Daniela. První lásky na pískovišti. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(6), s. 18-19. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001340228&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 6 (2010)