Prohlášení neziskových organizací ke stavu systému náhradní péče a péče o dítě a rodinu