Pozdní manifestace brániční kýly

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vrozená brániční kýla musí být zahrnuta do diferenciální diagnostiky u každého dítěte s neobvyklými respiračními nebo gastrointestinálními symptomy a/nebo se suspektním nálezem na rentgenovém snímku hrudníku. Manifestovat se může chronickými nespecifickými příznaky nebo urgentním život ohrožujícím stavem. V uvedených kazuistikách jsou popsány obě možné klinické manifestace.

Congenital diaphragmatic hernia must be considered in differential diagnosis in every infant with unusual respiratory or gastrointestinal symptoms or with an abnormal chest X-ray finding. It can present with chronic nonspecific symptoms or an urgent life-threatening condition. The case reports presented include a case with manifestations of ileus as well as one with respiratory symptoms.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201001-0009_Pozdni_manifestace_branicni_kyly.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 1 (2010)