Porozumět si s druhými není vůbec snadné

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice mezilidské komunikace včetně problematiky poruch komunikace se zaměřením na děti.

Problematika komunikace, porozumění a spolupráce mezi lidmi. Smysl lidské komunikace, podoby dorozumívání mezi lidmi. Poruchy v komunikaci, jejich příčiny a možné následky. Trestání dítěte odepřením komunikace ("nebudu s tebou mluvit"). Způsoby rozproudění komunikace, zapojení málomluvných dětí, překonání nesmělosti či antipatií. Rozmluva dospělých s dětmi - nalezení správné a vhodné polohy pro hovor (nebýt infantilní ani příliš dospělý či familiární). Rozvíjení komunikativních dovedností v rámci osobnostní a sociální výchovy. Řešení konfliktů a rozporů ve věcné i osobní rovině komunikace. Umění kritizovat a přijímat kritiku.

Valenta, Josef. Porozumět si s druhými není vůbec snadné. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2009, 16(1), s. 8-10. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001211690&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 16, č. 1 (2009)