Podporujeme pohybový vývoj dítěte

Autor/ka
Vlasta Syslová
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice pohybového rozvoje předškolních dětí.

Pohybový vývoj dítěte od narození do předškolního věku - jednotlivá období růstu a typické pohybové projevy dítěte. Vytváření pozitivního vztahu dítěte k pohybu - respektování anatomických zvláštností odpovídajících věku a vývoji dítěte, případně jeho individuálním problémům. Motivační potřeba pohybových aktivit. Autorita učitele-cvičitele. Nejvhodnější pohybové aktivity v předškolním věku.

Syslová, Vlasta. Podporujeme pohybový vývoj dítěte. Informatorium, 2005, 12(1), s. 13.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000984220&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 12, č. 1 (2005)