Podpora pro rodinu a dítě : metodika služby

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Metodika: Účelem metodiky je poskytnout orgánům sociálně-právní ochrany dětí, organizacím pověřeným k sociálně-právní ochraně dítěte a poskytovatelům sociálních služeb základní informaci o službě Podpora pro rodinu a dítě, jak je realizována v Amalthea o. s. Služba bývá též v současné praxi označována jako sanace rodiny. Tato metodika službu teoreticky vymezí, vysvětlí její účel, formy a způsoby práce a popíše konkrétní postupy poskytování podpory rodině a dětem v obtížných životních situacích.

Zdroj dat
http://www.nadacesirius.cz/soubory/ke-stazeni/amalthea-metodika-sanace.zip