Poslaneckou sněmovnou zněly „Aktuální výzvy systému péče o ohrožené děti“

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 23. 05. 2022, Aktualizováno: 31. 05. 2022
Ve čtvrtek 19. května se pod záštitou pana poslance Ing. Aleše Juchelky uskutečnila konference pořádaná Nadací Sirius a Českým výborem pro Unicef s titulem „Aktuální výzvy systému péče o ohrožené děti“. V šesti blocích se představilo jedenáct odborníků, kteří se na systém péče o ohrožené děti podívali netradičně z dětské perspektivy.

Konference přilákala 250 lidí, z nichž se zhruba stovka zúčastnila přímo v sále Poslanecké sněmovny. Zbylí účastníci konferenci sledovali prostřednictvím online přenosu.

První blok byl zaměřený preventivně a představil možnosti podpory zdravé rodiny tak, aby zůstala pro dítě bezpečným a stimulujícím prostředím. O potřebách dítěte a o tom, proč je důležité neustále rozvíjet rodičovské kompetence, promluvila prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Příspěvek Mgr. Regíny Dlouhé (Unie center pro rodinu a komunitu, z.s.) a Jana Zajíčka (Rodinný svaz ČR) se zaměřil na význam komunity pro zdraví rodiny.

Obrázek
konference

Podporou rodin s těžce nemocnými dětmi se zabýval druhý blok. Potřeby takových rodin zkoumal s podporou Nadačního fondu Abakus Mgr. Jaromír Mazák, Ph. D. a na konferenci představil nejpodstatnější zjištění výzkumu; rezonovalo především nízké čerpání podpůrných služeb. Téma dále rozvinul vedoucí Centra provázení prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph. D., když hovořil o nutnosti spolupráce návazných služeb v rámci provázení rodin dětí se závažnou diagnózou.

Příspěvky prof. PhDr. Dany Hamplové, Ph.D. a Daniela Prokopa v rámci třetího bloku popsaly, jak děti a rodiny ovlivňuje socioekonomické zázemí. Probraly chudobu, nevyhovující bydlení i obtíže, které generují ve vzdělávání.

Nad pozicí dítěte a rodiny v rámci právního systému se ve čtvrtém bloku zamýšlely Mgr. Monika Šimůnková a JUDr. Daniela Kovářová. Poukazovaly na to, jak moc v systému chybí role dětského ombudsmana i na problematiku rozvodů a rozchodů a limity aplikace tzv. „nejlepšího zájmu dítěte“.

Pátý blok dal zaznít samotnému hlasu dětí. Ondřej Klíma z českého výboru pro UNICEF představil výsledky výzkumných šetření zaměřených na spokojenost dětí „Mladé hlasy“. Ta jsou výjimečná pravidelným opakováním, ale především tím, že se autoři dotazují přímo dětí.

Závěrečný šestý blok představil výzvy spojené s transformací péče o děti – ústavní i rodinné. Příspěvky Mgr. Kláry Chábové a PhDr. Miloslava Macely vyvolaly intenzivní diskusi. Není divu, jedná se o horké téma posledních let. Cenným výstupem konference tak bylo i oznámení záměru uspořádat kulatý stůl s cílem identifikovat příležitosti i bariéry v transformaci dětských domovů.

„Cílem dnešní konference nebylo říci, že je systém péče o ohrožené děti nastavený špatně. I proto jsme konferenci nazvali výzvami, nikoli problémy systému.“ Shrnuje na závěr ředitelka Nadace Sirius Dana Lipová. „Chtěli jsme upozornit na to, že se v posledních letech v terénu nasbíralo mnoho studií, výzkumů a know-how, a v rámci společné diskuse jsme schopní ten systém posunout mnohem dál.“

Remote video URL

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

 

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.