Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace a aplikace zákona s úvahami de lege ferenda

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek zabývající se právními aspekty pěstounské péče i mýty s nimi spojenými.

Králíčková, Zdeňka. Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace a aplikace zákona s úvahami de lege ferenda. Právní rozhledy, 2008, 16(9), s. 309-316. ISSN 1210-6410.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001129130&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Právní rozhledy, Roč. 16, č. 9 (2008)