Pedagogická šikana, aneb, "Zločin a trest" v mateřské škole

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Šikana se vyskytuje i v mateřských školách a tím, kdo šikanuje, může být i pedagog. Používání nepřiměřených trestů. Správně směrovat dítě vyžaduje jeho spolupráci, ne trestání. Dítě by mělo být podporováno pochvalou, aby pocítilo uspokojení z radosti těch, které má rádo, a vedeno k žádoucímu modelu chování "po dobrém". Autorka napsala článek na základě dopisu čtenářky, jejíž děti šikanovala jejich učitelka z mateřské školy. Zde již nešlo jen o šikanu, ale o porušování základních lidských práv.

Těthalová, Marie. Pedagogická šikana, aneb, "Zločin a trest" v mateřské škole. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2013, 20(5), s. 22-23. ISSN 1210-7506.

 

Související obsah

Další informace k tématu naleznete ve videorozhovorech:

MARTÍNEK, Zdeněk a SIRIUS. Šikana mezi dětmi. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 24. 10. 2012 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=k_1YLt5g6fg.

MERTIN, Václav a SIRIUS. Lze vychovávat děti bez trestání?. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 06. 01. 2014 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=XlANFFHYPdo.

a/nebo článcích:

PETRIŠČOVÁ, Alena a SIRIUS. Agrese, šikana a jiné formy násilného chování [Rizikové chování dítěte]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 15. 4. 2012, aktualizováno: 3. 11. 2013 [cit. 2014-03-09]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-ditete/agrese-sikana-a-jine-formy-nasilneho-chovani.shtml.

MARTÍNEK, Zdeněk a SIRIUS. Agrese a šikana u dětí: Mohou za to média, rodičovská výchova, nebo geny?. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 1. 2. 2013, aktualizováno: 10. 11. 2013 [cit. 2014-03-02]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /srv/www/content/pub/cs/clanky/agrese-a-sikana-u-deti-mohou-za-to-media-rodicovska-vychova-nebo-geny-69.html

JEŽKOVÁ, Zuzana, Kateřina KRTIČKOVÁ a SIRIUS. Tresty ve výchově dětí: ano, či ne?. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 6. 1. 2014, aktualizováno: 8. 2. 2014 [cit. 2014-03-03]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /srv/www/content/pub/cs/clanky/tresty-ve-vychove-deti-ano-ci-ne-109.html.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001454698&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, Roč. 20, č. 5 (2013)