Patologické závislosti v kontextu speciálně pedagogické teorie a praxe

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Cílem práce byla komplexní analýza teoretických a empirických zdrojů týkajících se problematiky zneužívání návykových látek u jedinců s postižením. Dále zjištění kvality života a základních socio-demografických ukazatelů u jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody zneužívajících návykové látky. Výsledky šetření u výzkumného souboru 348 osob ve výkonu trestu odnětí svobody prokazují sníženou kvalitu života u celé vězeňské populace. U jedinců zneužívajících návykové látky byl významně snížen sociální status. Nízké vzdělání je také jeden z faktorů ovlivňujících trestnou činnost pod vlivem drog.

Pančocha, Karel. Patologické závislosti v kontextu speciálně pedagogické teorie a praxe. Pedagogická orientace, 2008, 2008(2), s. 52-66. ISSN 1211-4669.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001176656&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pedagogická orientace, Roč. 2008, č. 2 (2008)