Odběr kapilární krve na novorozenecký screening

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autorky rekapitulují informace o současných doporučených postupech týkajících se odběru kapilární krve na novorozenecký screening a informují o orientačním šetření na novorozeneckých odděleních, ze kterého vyplynulo, že ne všechna doporučení lze v praxi beze zbytku provést.

The authors summarize current information on best practices relating to the collection of capillary blood for newborn screening and orientation information about the investigation to neonatal wards, with the result that not all recommendations in practice can be fully implemented.

Související obsah

Krví, její funkcí a jejími onemocněními se na portále Šance Dětem zabývá sekce článků s názvem "Onemocnění krve".

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201301-0017_Odber_kapilarni_krve_na_novorozenecky_screening.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 1 (2013)