Krvácení v těhotenství

Autor/ka: MUDr. Monika Větrovská
Datum publikace: 12. 04. 2024, Aktualizováno: 24. 05. 2024
Krvácení v těhotenství dokáže pořádně vyděsit nejednu nastávající maminku. Není důvodem k panice, ale nesmí se ani podceňovat. Příčin může být celá řada. Častý dotaz těhotných je, kdy mají jet k lékaři. Kde je ta hranice, kdy už se opravdu něco děje. Já vždycky svým pacientkám říkám, že je lepší desetkrát přijet zbytečně než jednou něco zanedbat.

Obsah článku

Vždy je potřeba zachovat chladnou hlavu a uvažovat rozumně. Téměř každé těhotenství provází nějaký vaginální výtok nebo drobné špinění. A rozhodně nemusí jít o nic vážného.

Krvácení v prvním trimestru – do 12. týdne

1. Implantační krvácení

Špinění či slabé krvácení na úplném začátku těhotenství se objevuje asi u třetiny žen. Takzvané implantační krvácení signalizuje, že se oplodněné vajíčko uhnízďuje v děložní sliznici. Pokud ženu nebolí břicho a cítí se jinak v pořádku, většinou to neznamená nic vážného. K tomuto krvácení dochází přibližně šest až dvanáct dní po početí, není nebezpečné a nevyžaduje léčbu.

Jak se projevuje špinění?

Špinění je mírné krvácení z pochvy, které je podobné počínající menstruaci, je ale mnohem slabší. Špinění má nahnědlou barvu, barvu starší, tmavé krve. Není to krvácení jasnou, červenou, čerstvou krví.

2. Mechanické porušení poševní sliznice

Špinění či drobné krvácení se může objevit také po pohlavním styku, kdy dojde k natržení cévky v poševní sliznici. Ta je v graviditě překrvená a jakékoli podráždění může vyvolat slabé špinění. Dalším důvodem může být špinění po lékařském vaginálním vyšetření. Jsou i ženy, které špiní po celou dobu těhotenství a porodí zdravé dítě.

3. Krvácení, které nemusí znamenat hrozící potrat

Jedná se o stav, kdy dochází k částečnému odloučení plodového vejce, ale plod zůstává vitální (živý). Velice často vzniká krevní výron (hematom) pod placentou. Bývá doprovázen slabým krvácením nebo špiněním (odchod menšího množství tmavší krve) a někdy i pobolíváním podbřišku. Nedochází ale ke zkracování a otevírání čípku děložního. Vždy je vhodná návštěva lékaře, který přesně určí (zejména na základě ultrazvukového vyšetření) závažnost stavu a navrhne léčbu. Základem terapie je klidový režim (doma nebo v nemocnici) a podávání hormonálních přípravků k podpoře časného těhotenství, popřípadě léků zpevňujících drobné cévy. Nutnost hospitalizace se řídí rozsahem krevního výronu a závažností anamnézy pacientky (opakované potraty…). Zohledňuje se také přání ženy. Délka hospitalizace se odvíjí od závažnosti vstupního nálezu a na jeho změnách (v optimálním případě a také nejčastěji dochází k ústupu potíží).

4. Počínající potrat

Nastává, když je odloučení plodového vejce tak rozsáhlé, že už je nelze ovlivnit. Je provázen zkracováním o otevíráním hrdla děložního. Počínající potrat je vždy doprovázen bolestmi v podbřišku s krvácením a přechází do potratu probíhajícího.

Má mě znepokojovat zvýšené množství výtoku?

Zvýšené množství výtoku během těhotenství je normální. Těhotenství je doprovázeno vyšší sekrecí žlázek poševní sliznice a děložního hrdla. Výtok by měl být řídký, bílý a neměl by způsobovat podráždění či svědění. Výtok však někdy může být známkou kvasinkové infekce, především pokud jej doprovázejí pocity svědění či pálení. Charakter výtoku je jiný než vodnatý, jeho formy jsou různé. První věcí, kterou byste měla udělat, je navštívit svého gynekologa. Ten vám doporučí vhodnou léčbu. Ke konci těhotenství (mezi 36. a 38. týdnem) se u každé těhotné provádí kultivační vyšetření výtěru z pochvy k vyloučení infekce bakterií streptokokem skupiny B, který by mohl ohrozit vaše dítě při porodu. Při nálezu této bakterie se před porodem těhotná maminka léčí antibiotiky, aby se novorozenec nenakazil při průchodu porodními cestami.

5. Probíhající potrat

Stav, při němž je plodové vejce vypuzeno z dělohy v celku (úplný potrat), nebo jen jeho část (neúplný potrat). Většinou se jedná o druhou variantu. V tomto případě zůstávají části plodového vejce v děloze a představují riziko prodlouženého a silného krvácení či zánětu v oblasti dělohy. Proto je třeba za této situace provést vyčištění dutiny děložní kyretáží v celkové narkóze. Výkon trvá asi dvacet minut, hospitalizace je většinou jednodenní.

Obrázek
ultrazvukové vyšetření

6. Zamlklý potrat

Specifickým typem potratu je takzvaný zamlklý potrat. V tomto případě dojde po určité době vývoje plodu (či zárodku) k jeho zástavě, odúmrti. Za této situace nemá těhotná většinou žádné potíže, ty často přicházejí až po několikatýdenní době, kdy se organizmus začne snažit o separaci (odloučení) a vypuzení obsahu dělohy. Dochází tak opět ke krvácení (tmavá krev) a někdy bolestem.

7. Mizející dvojče

S krvácením se lze setkat i v případě syndromu mizejícího dvojčete, kdy dochází ke spontánní redukci dvojčetné gravidity na jednočetnou. Probíhá většinou bez ohrožení druhého plodu.

8. Molární těhotenství

Při molárním těhotenství se v děloze namísto embrya vytvoří shluk buněk hroznovitého tvaru mající původ v placentě. Kromě krvácení jsou dalšími příznaky molárního těhotenství nezvykle vysoké hodnoty hormonu HCG a nepřítomnost plodu při ultrazvukové prohlídce.

9. Další příčiny krvácení

Krvácení v těhotenství může být způsobeno i jinými, méně častými příčinami, jako jsou záněty děložního hrdla, vaginální infekce, sexuálně přenosná onemocnění (například chlamydie, kapavka nebo herpes) nebo podráždění čípku při pohlavním styku či vaginálním lékařském vyšetření. Krvácení z těchto příčin se může vyskytnout po celou dobu těhotenství. Dále může vzniknout deciduální polyp (vzniká v důsledku těhotenských změn sliznice čípku děložního), myom (uzel ze svaloviny dělohy, zejména při lokalizaci v její dolní části) a zcela výjimečně karcinom (zhoubný nádor) čípku děložního.

Ke krvácení může docházet i v případě mimoděložního těhotenství

Mimoděložní těhotenství je nejčastější náhlou příhodou břišní v gynekologii. V principu jde o to, že se vajíčko oplozené spermií uhnízdí k dalšímu vývoji jinde než v děloze; obvykle ve vejcovodu, ale i v hrdle dělohy, v děložním rohu, na vaječníku či na pobřišnici. Tato místa jsou pro další vývoj vajíčka nevhodná, a proto dochází dříve nebo později k zániku těhotenství, často i za současného ohrožení zdraví ženy. Plodové vejce se při zanořování chová agresivně a může tak dojít k pozvolnému krvácení s pobolíváním podbřišku. Krvácení může vzniknout i náhle, s prudkou bolestivostí a kolapsovým stavem (při prasknutí mimoděložního těhotenství). Z velké části bývá do dutiny břišní, ale žena zpravidla lehce krvácí i navenek z rodidel. Diagnóza je stanovena na základě anamnézy, příznaků, objektivního, ultrazvukového vyšetření a vyšetření hormonálních hladin. Při podezření na mimoděložní těhotenství se provádí diagnostická laparoskopie. Výkon se řídí nálezem v břišní dutině. Léčba mimoděložního těhotenství je chirurgická. Vždy je snaha o co nejšetrnější řešení. Proto se většinou volí laparoskopie, při které se mimoděložní těhotenství odstraní. Při poškození vejcovodu je i ten laparoskopicky odstraněn. Vzácně (1:30 000 případů) se může vyskytnout současně nitroděložní i mimoděložní těhotenství. Tato situace vyžaduje individuální řešení dle daných okolností.

Krvácení ve druhém trimestru – mezi 12. a 24. týdnem

V tomto období mohou nastat obtíže s krvácením ze stejných důvodů jako v prvním trimestru. K nim se přidávají další poruchy typické pro vyšší týdny těhotenství, které jsou popsány dále – tedy ve třetím trimestru.

Krvácení ve třetím trimestru – mezi 24. a 40. týdnem gravidity

Obrázek
patologické uložení placenty

1. Vcestné lůžko

Jedná se o stav charakteristický uložením lůžka (placenty) v dolní části dělohy, kde je v těsné blízkosti, nebo přímo zasahuje do porodních cest (0,5 % případů). Vzniká v důsledku uhnízdění oplozeného vejce v dolní části dělohy, dolním děložním segmentu.

Existují čtyři typy:

  • nízko nasedající placenta (je v dolním segmentu, ale nedosahuje ke kanálu děložního čípku, v tomto případě je možný přirozený vaginální porod)
  • vcestné lůžko zasahuje k okraji vnitřní branky kanálu děložního čípku
  • vcestné lůžko přesahuje zčásti vnitřní branku
  • placenta přesahuje zcela vnitřní branku kanálu hrdla děložního

Poslední tři zmíněné stavy jsou důvodem k vedení porodu císařským řezem, a to kvůli možnému masivnímu krvácení z okraje placenty při rozšiřování porodních cest u vaginálního porodu.

Pokud je lůžko uložené níže v období kolem poloviny těhotenství, nemusí to znamenat jeho definitivní polohu. V důsledku zvětšování objemu dělohy může být placenta v dalších měsících vytažena o něco výše. Jestliže se však s tímto stavem setkáme v závěrečných týdnech gravidity, nedá se již změna lokalizace placenty předpokládat. Základem diagnostiky je vždy ultrazvukové vyšetření. Podstatou léčby je klidový režim, popřípadě přípravky snižující krvácivost. Při silném krvácení s ohrožením matky a plodu je těhotenství nutno ukončit ihned (císařský řez).

2. Předčasné odloučení normálně uloženého lůžka

Dochází k němu asi v 0,5–1,0 % případů, v drtivé většině v posledních třech měsících těhotenství. Vyšší riziko je u žen s vysokým tlakem: hypertenze, preeklampsie, při placentární nedostatečnosti, děložních anomáliích, po úrazech břicha a podobně. Jde o situaci, kdy dochází k narušení cév mezi placentou a stěnou děložní, dochází k tvorbě krevního výronu a omezení funkční části placenty. Předčasné odloučení placenty může být doprovázeno silným krvácením (jasná krev) a je přítomná výrazná nepolevující bolest dělohy, jejíž svalovina se prudce stáhne. V některých případech ale nemusí ke krvácení zevně dojít (například při utlačení hematomu hlavičkou plodu). Pokud dojde k tomuto stavu, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc v porodnici z důvodu ohrožení života plodu i matky. Diagnostika je založena na objektivním vyšetření (s detekcí srdeční aktivity plodu), doplněném ultrazvukem. Jedná-li se o předčasné odloučení placenty je nutno těhotenství neprodleně ukončit císařským řezem.

3. Počínající porod nebo hrozící předčasný porod

Oba mohou být doprovázeny slabým krvácením tmavší krví (špiněním) z otevírajících se porodních cest. K němu se přidává počínající kontrakční činnost (bolesti dělohy, nebo pouze v podbřišku podobné menstruačním bolestem). Stejně tak může dojít k zašpinění po pohlavním styku nebo po větší fyzické zátěži (například prudkém zvednutí těžšího břemene).

4. Další příčiny

Stejně jako v časném období gravidity může být krvácení v těhotenství způsobeno i jinými, méně častými příčinami jako jsou deciduální polyp (vzniká v důsledku těhotenských změn sliznice čípku děložního), myom (uzel ze svaloviny dělohy, zejména při lokalizaci v její dolní části) a zcela výjimečně karcinom (zhoubný nádor) čípku děložního.

Remote video URL

Vyšetření lékaře neodkládejte

Vždy je lepší vyhledat včas lékařskou pomoc, která vyšetřeními, jako jsou ultrazvuk, krevní testy a další, nález ozřejmí a současně zajistí případnou následnou léčbu.

Literatura:

ČECH, Evžen, et al.  Porodnictví.  2. vydání. Praha : Grada, 2006.  ISBN 80-247-1303-9 .

HÁJEK, Zdeněk. Rizikové a patologické těhotenství. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0418-8.

BINDER, Tomáš a Blanka VAVŘINKOVÁ. Porodnictví: pro porodní́ asistentky. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, 2016. ISBN 978-807-5610-201.

FISCHEROVÁ, D., F. FRÜHAUF a L. BŘEŠŤÁKOVÁ. Diagnostický postup u těhotenství nejisté viability a neznámé lokalizace – nejnovější doporučení. Česká gynekologie [online]. 2014, 79(3), 231-238 [cit. 2019-03-08]. ISSN 1805-4455. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-gynekologie/2014-3-6/diagnosticky-postup-u-tehotenstvi-nejiste-viability-a-nezname-lokalizace-nejnovejsi-doporuceni-49260.

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru nebo nás sledujte na Facebooku!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

 

Autor/ka
těhotenské břicho

Měla jste během těhotenství dostatečné informace o jevech, které vás znepokojovaly (krvácení, výtok)?

Choices