Neslyšící a nedoslýchavé děti a ...

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Série článků Jitky Motejzíkové v magazínu informačního centra o hluchotě na téma neslyšící a autismus a specifické poruchy učení.

Autismus 2008: Autismus je vývojové duševní postižení, které se projevuje abnormální sociální interakcí, opakujícími se stereotypními vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Popis některých rysů a projevů autismu u neslyšících dětí a obtíží při jeho diagnostikování. Praktické příklady rozvíjení komunikace u malých dětí s autismem.

Motejzíková, Jitka. Neslyšící a nedoslýchavé děti a autismus. Info zpravodaj: magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2008, 16(3), s. 16-19. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001176650&local_base=ANL.

Specifické poruchy učení: Rozbor problémů se vzděláváním sluchově postižených dětí, které mají navíc některou ze specifických poruch učení (SPU). Charakteristika nejčastějších SPU: dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie. Obtíže s diagnostikováním SPU u dětí se sluchovým postižením a možnosti nápravy. Doporučené metody výuky.

Motejzíková, Jitka. Neslyšící a nedoslýchavé děti a specifické poruchy učení. Info zpravodaj: magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2008, 16(2), s. 24-26. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001167534&local_base=ANL.

Autismus 2012: Téma souběžného výskytu sluchové vady a autismu se v odborné literatuře objevuje sporadicky, informací je velmi málo. Autorka článku proto uvádí dvě studie, které se jí k této problematice podařilo najít. Obě studie (řecká a americká) jsou věnovány přístupům k rozvíjení komunikačních schopností u dítěte se sluchovým postiženímautismem.

Motejzíková, Jitka. Neslyšící a nedoslýchavé děti s autismem. Info zpravodaj: magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2012, 20(4), s. 8-10. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001440082&local_base=ANL.

Související obsah

K problematice aktivit sluchově postižených jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Ivany Horváthové s názvem "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí"

- článek od Adély Hanákové s názvem "Rodič se sluchovým postižením a zdravé dítě"

- článek od Pavola a Alžběty Jantových s názvem "Volný čas dětí se sluchovým postižením".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001176650&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, Roč. 16, č. 3 (2008)