Moje dítě je moc chytré! : co s tím?

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Autorka textu společně s dětským psychologem Karlem Tomkem se zamýšlejí nad problémem dětí s nadprůměrnými rozumovými schopnostmi. Jak diagnostikovat mimořádné nadání, rozmanitá struktura nadání, okolnosti a podmínky, za kterých vývoj mimořádně nadaného dítěte probíhá. Psycholog doporučuje přirozenou vrstevnickou skupinu. Sociologický pohled - zařazení dítěte do společnosti, psychologický pohled - možnost společensky nežádoucího chování. Problém tzv. dvojí výjimečnosti. Nesnadná role učitelů i rodičů.

Těthalová, Marie. Moje dítě je moc chytré!: co s tím?. Děti a my: časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, 2012, 42(11-12), s. 42-44. ISSN 0323-1879.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001427041&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, Roč. 42, č. 11-12 (2012)