Mně je to jedno!

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice apatického dítěte v mateřské škole.

Příčiny nezájmu dítěte o dění v mateřské škole. Možné nepřesné chápání pokynů učitelky, její "nečitelnost" - nutnost adresného oslovení dítěte doprovázené patřičným gestem. Odborný postup při celkové apatii dítěte - potřeba přesné diagnostiky (možnost poruchy autistického spektra či deprivačního syndromu). Návštěva poradenského psychologa v MŠ i bez vědomí rodičů - předběžné pozorování dítěte bez vyšetření a následná konzultace s rodiči, případně doporučení dalšího cíleného vyšetření. Motivace u dětí označovaných jako "malý kverulant".

Kramulová, Daniela. Mně je to jedno!. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(4), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001340200&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 4 (2010)