Máme ve školce dítě s postižením

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice integrace postiženého dítěte v mateřské škole.

Integrace dítěte s handicapem (fyzickým, smyslovým či mentálním) v mateřské škole. Přínos takové integrace pro postižené dítě i pro ostatní děti ve třídě. Problémy a těžkosti, se kterými se pedagogové setkávají, zejména při práci s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS) - nedostatek teoretické průpravy pedagogů, podcenění přípravy na integraci dětí s PAS, nezkušenost s reakcemi těchto dětí, neznalost metod práce s dětmi postiženými PAS. Příprava dětí ve školce na přijetí postiženého spolužáka. Pedagogická a osobní asistence pro děti se závažnějšími poruchami - možnost získat pomoc ze strany občanského sdružení Rytmus. Význam a obsah práce pedagogického asistenta. Metoda videotréninku interakcí (jako zpětná vazba a sebereflexe práce pedagoga či asistenta) - zaměřena na rozvoj komunikace, navázání kontaktu s handicapovaným dítětem a jeho následné začlenění do kolektivu.

Kramulová, Daniela. Máme ve školce dítě s postižením. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2011, 18(5), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001355765&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 18, č. 5 (2011)