Leukemia cutis

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Osmiměsíční kojenec byl vyšetřen praktickým dětským lékařem pro 3 týdny trvající kašel a teploty. Poslední týden matka pozorovala ve vlasaté části hlavičky výskyt četných modřin, které se postupně zvětšovaly a tmavly. Bylo provedeno vyšetření krevního obrazu s nálezem hyperleukocytózy 79,8 x 109/l. Dítě bylo odesláno na dětskou kliniku. Při vstupním vyšetření dítěte byly na kůži ve vlasaté části nalezeny četné červeno-hnědé, mírně edematózní eflorescence velikosti 2–2,5 cm v průměru (obrázek 1). Při hematologickém vyšetření byla potvrzena hyperleukocytóza 112,65 x 109/l, v periferní krvi bylo nalezeno 79 % lymfoblastů. Kostní dřeň byla hypercelulární s 98 % L2 blastů (obrázek 2), imunofenotypizace prokázala proB akutní lymfoblastickou leukémii, cytogenetické vyšetření: 45, XY, ?der (5), ?der (10), der (11), ?der (12), der (14) [10] a FISH vyšetření potvrdilo v analyzovaných buňkách 75 % přestavbu MLL. Měl hepatosplenomegalii (+ 5 cm), likvor byl však bez přítomností blastů. Při vstupním rentgenovém vyšetření plic byl prokázán hydrotorax vpravo, infiltrace vpravo bazálně parakardiálně, zvětšení hilových uzlin vpravo a v mediastinu více vlevo (obrázek 3). Vzhledem k diagnostickému závěru jsme biopsii kůže k histologickému vyšetření neindikovali. Byla zahájena léčba protokolem Interfant 06. V průběhu indukční léčby došlo k postupné dekolorizaci kožních leukemických makul a k úpravě rentgenového nálezu na plicích. Po ukončení indukční léčby byla v místě kožních infiltrátů patrna pouze zbytková hyperpigmentace (obrázek 4).

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200806-0018.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 9, č. 6 (2008)