Kvalitní společné vzdělávání přináší užitek všem

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice integrace mentálně či fyzicky postižených dětí v mateřské škole.

Integrace a inkluze dětí s handicapem v praxi. Rozdíly v těchto pojmech. Přínos pro děti - handicapované a zdravé. Vstřícnost a komunikace jako jeden z hlavních předpokladů integrace či inkluze v MŠ. Konkrétní zkušenosti z práce s postiženými dětmi v mateřských školách - příklady z praxe. Hlavní překážky širšího uplatnění integrace a inkluze v MŠ - vysoký počet dětí ve třídě, nedostatečné finanční prostředky.

Těthalová, Marie. Kvalitní společné vzdělávání přináší užitek všem. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(9), s. 12-13. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001337538&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 9 (2010)