Kvalita života dívek v diagnostickém ústavu pro mládež

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá aktuálním konceptem kvality života prostřednictvím zkoumání hodnotového systému dívek v diagnostickém ústavu pro mládež. Teoreticky zaměřené kapitoly pojednávají o problémovém chování v období adolescence, dále se zabývají koncepty hodnot a kvality života a jejich souvislostmi se zaměřením na období adolescence. Práce popisuje rovněž Diagnostický ústav pro dívky v Hodkovičkách a způsoby, kterými zařízení ovlivňuje hodnoty a kvalitu života dívek. Průzkumu se zúčastnilo celkem čtyřicet pět dívek, od patnácti dívek byla získaná komplexní data, která podlehla kvantitativnímu i kvalitativnímu zpracování. Naším cílem bylo zjistit subjektivní pohled na kvalitu života dívek prostřednictvím systému hodnot a určit, zda dochází k ovlivnění hodnot a kvality života v průběhu pobytu v zařízení. Výzkumná zjištění považujeme za uplatnitelná při práci s dívkami nejen v diagnostickém ústavu. Oponentka práce - Pavla Presslerová.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/120110/